144. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

02 Mar 2022
2120 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 144. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 04.03.2022. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 143. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.02.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 44. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.02.2022. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita privrednom društvu „BOSANSKE PIRAMIDE d.o.o. Visoko“;
 4. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o inicijativi poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Kaser Vedrana za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjenu člana 120. i člana 127. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Vesne Dauldži, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima  Radakovo i Crkvice“ za 2022. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2022. godinu - redovna sredstva;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2022. godinu - redovna sredstva;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2022. godinu - namjenska sredstva;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2022. godinu - namjenska sredstva;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2022. godinu – Uprava policije;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2022. godinu – Uprava policije;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i budžetskih korisnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Općinskog suda u Zenici i Općinskog suda u Žepču;
 21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava gradu Visoko u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekta Područne škole „Goduša“ JU Osnovne škole „Alija Nametak“ Visoko;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Usora u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje nove školske sale JU Osnovne škole „Fra Ivana Frane Jukića“ Usora;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje školske sale JU Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ Žepče;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Breza u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kotlovnice za JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu primljenih namjenskih donacija uplaćenih od strane Općine Breza;
 29. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice, u svrhu finansiranja troškova liječenja sina imenovanog;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Nejli Kalabušić, iz Zenice, za ostvareni značajan uspjeh na Univerzitetu u Sarajevu, ostvarivši prosjek 10.0 na drugom ciklusu, gdje joj je dodjeljeno najveće univerzitetsko priznanje – Zlatna značka UNSA;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mahiru Rešidoviću, iz Maglaja, za ostvarene zapažene rezultate, koji se vezuju za oblasti književnosti, matematike, fizike, informatike i sporta;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mahmić Nihadu, iz Zenice, u svrhu finansiranja nabavke vitaminizacije i odlaska na Dvoransko atletsko prvenstvo koje se održava od 12.03.2022. od 13.03.2022. godine u Sloveniji;

 

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma