Printaj ovu stranu

140. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.02.2022.

12 Feb 2022
2863 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 139. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.01.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 43. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.01.2022. godine;
 3. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o Inicijativi Imamović Nusreta, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju, s ciljem njegovog usklađivanja sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u F BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2022. godinu (Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline), sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju zaključaka Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona donesenih na 30. sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća održanoj 27.01.2022. godine;
 8. Prijedlog Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu za period I – XII 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu/gospodarstvo za period I – XII 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2021. godini;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini.