140. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

02 Feb 2022
2633 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 140. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 04.02.2022. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 139. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.01.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 43. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.01.2022. godine;
 3. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o Inicijativi Imamović Nusreta, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju, s ciljem njegovog usklađivanja sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u F BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2022. godinu (Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline), sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju zaključaka Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona donesenih na 30. sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća održanoj 27.01.2022. godine;
 8. Prijedlog Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu za period I – XII 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu/gospodarstvo za period I – XII 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o imenovanju članova radne grupe ispred Zeničko-dobojskog kantona za izradu prijedloga ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad kliničkim centrima;
 16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva  za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2021. godini;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma