137. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.01.2022.

21 Jan 2022
2202 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 42. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.12.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 136. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2021. godine;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetom prekršaja;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o Inicijativi Duvnjak Jasmina, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa ciljem njegovog usklađivanja sa novim federalnim Zakonom o zaštiti okoliša, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o Inicijativi Imamović Nusreta, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju, s ciljem njegovog usklađivanja sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u F BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato na prijedlog Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice Grada Zenica za Program rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona u za 2022. godinu, a vezano za način raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, dato po prijedlogu pomoćnice Gradonačelnika za urbanizam Grada Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, dato po prijedlogu Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice Grada Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Plan aktivnosti i godišnji Plan finansiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode “Tajan” za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Anex Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobjskog kantona;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Rješenja konačnom o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 18. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 09.01.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma