139. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

25 Jan 2022
2662 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 139. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 27.01.2022. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 138. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.01.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekata delegiranih od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarsvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport”, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, subanalitika MAD 104, pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Alija Nametak“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim proračunskim korisnicima na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period januar - decembar 2022. godine;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2021.godinu”, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma