Printaj ovu stranu

Komentari na Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2026. godina

31 Dec 2021
4069 puta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 128. redovnoj sjednici, održanoj 04.11.2021. godine usvojila Odluku broj: 02-04-14727/21 o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2026.godina.

Odlukom je definisano pokretanje procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije koja obuhvata sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, institucije i ustanove kojima je osnivač ZDK ili se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta ZDK, kao i jedinice lokalne samouprave na području ZDK te građane ZDK-a, organizacije civilnog društva i ostale socio-ekonomske partnere.

Strategijom za prevenciju i borbu protiv korupcije za period 2022-2026. godina utvrđuju se ciljevi i prioriteti prevencije i borbe protiv korupcije, način njihovog ostvarivanja, institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje.

S tim u vezi, Tim Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK pokrenuo je proces izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije za period 2022-2026. godina te se ista u radnoj verziji postavlja na službenu web stranicu, kako bi šira javnost bila upoznata sa procesima i dala učešće u istoj.

Svoje komentare na Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2026. godina i Akcioni plan za provođenje Strategije možete dostaviti najkasnije do 17. januara 2022. godine u pisanoj formi na adresu: Kučukovići br.2 72000 Zenica ili putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Snimi dodatak