136. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

24 Dec 2021
2618 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 136. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 28.12.2021. godine (utorak) u 1100 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku teretnog motornog vozila;
 3. Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo;
 7. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100 - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza, Breza;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranja lokalnog puta „Čifluk-Gornja Bioča, MZ Kralupi“ grad Visoko“;
 19. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Betoniranje puta Trebić, MZ Gostović, općina Zavidovići“;
 20. Prijedlog Odluke o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području povratničkih mjesnih zajednica općine Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranje puta u naselju Cerovac, MZ Jelah, općina Tešanj“;
 22. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju Skroze“ općina Zavidovići;
 23. Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava Trivić Miloradu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma