130. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.11.2021. godine

25 Nov 2021
7486 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

1.Verifikacija Zapisnika sa 129. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.11.2021. godine;
2.Informacija o stanju robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
3.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
4.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
5.Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 1;
6.Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava „Regionalnoj deponiji Mošćanica” d.o.o. Zenica za sufinansiranje projekta izgradnje odlagališne kasete druge faze na „Regionalnoj deponiji Mošćanica” d.o.o. Zenica;
7.Prijedlog Zaključka o usvajanju dokumenta „Gender akcioni plan za Zeničko-dobojski kanton za period 2021. godine do 2024. godine“;
8.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji sa Anexom ugovora o koncesiji, za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- gornjokrednog fliša sa koncesionarom JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo „Rudnik mrkog uglja Zenica“ d.o.o. Zenica;
9.Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2021. godini;
10.Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
11.Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
12.Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
13.Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacije standarda (Program samontrola, HACCP i Halal) kod subjekata koji posluju sa hranom;
14.Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima;
15.Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
16.Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava „BONATURI“ d.o.o. iz Tešnja, na ime podrške za otkup ljekovitog bilja na području Zeničko-dobojskog kantona;
17.Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
18.Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava reprezentativcima Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci sa područja Zeničko-dobojskog kantona, za osvojeno prvo mjesto na Evropskom prvenstvu u sjedećoj odbojci;
19.Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
19a.Zaključak o zaduženjima vezanim za radno vrijeme i poštivanje kućnog reda;
20.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
21.Prijedlog Odluke o obračunu i isplati razlike iznosa zakonske zatezne kamate po realizovanim rješenjima o izvršenju i nastavku realizacije rješenja o izvršenju na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
22.Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o visini osnovice i visine naknade za topli obrok.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma