129. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.11.2021. godine

18 Nov 2021
7358 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 128. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.11.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 40. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.11.2021. godine;
 3. Prijedlog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – septembar 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period VII - IX 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava domovima zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme u JU Opća bolnica Tešanj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje naučne konferencije „Quality 2021“;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje naučnog skupa „13th Scientific Research Symposium with International Participation - Metalic and Nonmetalic materials, production-propertis-application“;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje izdavanja knjige „Karakterizacija opekarskih glina“;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje izdavanja monografije „Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja“;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije „Razvoj poslovanja 2021/Business Development Conference“ - Stanje i perspektive digitalne transformacije poslovanja zemalja Zapadnog Balkana;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje izdavanja knjige „Upravljanje kvalitetom - Principi i filozofije najutjecajnijih gurua kvaliteta“;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva za sufinansiranje izdavanja monografije „Upravljanje proizvodnjom“;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 18. Program kreditne linije investicijama u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava registrovanim farmama goveda;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova uspostavljanja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja konačnom o imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka vezan za utvrđivanje visine premije za kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko-dobojskog kantona.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma