Pedagoški zavod

Direktorica: Aida Salkić

Pedagoški zavod vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a naročito poslove koji se odnose na:

  • utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, sredstava i učila za predškolske, specijalne, osnovne, srednje škole i domove učenika koje donosi Ministarstvo,

  • ostvarivanje stručnog nadzora nad organizaciojom rada odgojno-obrazovnih ustanova u izvođenju nastave i drugih oblika organizovanog rada nastavnika, odgojitelja, stručnih saradnika i direktora,

  • donošenje programa stručnog usavršavanja i pružanje stručne pomoći u obliku savjetodavno-instruktivne djelatnosti i izdavačke djelatnosti,

  • utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa u I razred srednje škole,

  • praćenje i vrednovanje nastavnih planova i programa udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa,

  • organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informativnog sistema na području Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine,

  • informatičko-analitičku djelatnost - izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe Ministarstva i drugih institucija,

  • izdavanje publikacija.

Opširnije o aktivnostima Pedagoškog zavoda na Edukativnoj platformi https://pedzavodzenica.ba/.

Image
Kontakt forma