Ured za borbu protiv korupcije

Sekretar po ovlaštenju: Dževad Fejzić

Azra Smailbegović-Đuherić

Stručni savjetnik za izradu, praćenje i nadgledanje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije

Asmir Alagić

Stručni saradnik za prikupljanje podataka iz oblasti borbe protiv korupcije i saradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom

Image
Kontakt forma