Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Direktor: Besim Spahić

Sekretar: Mirsad Čizmić

Pomoćnik direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor u oblastima rada, prometa roba, vršenja usluga, obrta, saobraćaja i tehnike: Almir Redžić

Pomoćnica direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, zdravstva, urbanizma i ekologije: Draženka Filipović, dipl. ing. arh.

DJELOKRUG RADA

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa Zakonom o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima uprave („Službene novine ZDK“, broj 13/08, 3/10 i 6/12) ustanovljena je kao samostalna Uprava, kojom rukovodi direktor.

Sjedište Uprave je u Zenici, na adresi Kučukovići broj 2.

Uprava ima dvije izmještene kancelarije u općinama Maglaj i Visoko.

Djelokrug rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, je vršenje inspekcijskog nadzora odnosno upravno nadzornih, stručnih i drugih poslova iz nadležnosti Kantona koji se odnose na energetiku, rudarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, veterinarstvo, radne odnose, zaštitu na radu, zdravstvo, sanitarni nadzor, farmaceutski nadzor, ceste i cestovni saobraćaj, građenje i zaštitu životne okolice, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

Image
Kontakt forma