Sekretarijat za zakonodavstvo

Sekretar: Mirnes Burkić

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada Sekretarijata za zakonodavstvo u skladu sa Uredbom o Sekretarijatu za zakonodavstvo su:

  • davanje stručnih mišljenja Vladi Kantona o nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i opštih akata,
  • obavljanje stručnih poslova koji se odnose na pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i opštih akata koje Vlada predlaže Skupštini Kantona,
  • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata u skladu sa propisima, smjernicama i zahtjevima Skupštine, Vlade, odredbama Poslovnika o radu Vlade i Poslovnika o radu Skupštine, a koji se odnose na sadržaj, formu, rok i druge uslove od značaja za sadržajno, stručno i blagovremeno izvršavanje tih poslova i zadataka

U okviru Sekretarijata obavljaju se i poslovi tehničke pripreme Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona.

Image
Kontakt forma