Kantonalna direkcija za ceste

Direktor: nije postavljen

Nadležnosti:

Na osnovu Zakona o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/10), u aprilu mjesecu 2010.godine “Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave” („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/10) u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline osnovana je Kantonalna direkcija za ceste, koja je preuzela nadležnosti propisane naprijed citiranim Zakonom, i to za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na:

 • poslove održavanja i zaštite cesta,
 • pripreme dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja cesta, i izvještaja;
 • pripreme srednjoročnih i godišnjih planova i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta  kao i izvještaja o realizaciji tih planova i programa;
 • pripreme plana obnove;
 • investicijske poslove za održavanje i obnovu, rekonstrukciju i izgradnju;
 • investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije;
 • pripreme i  realizaciju programa mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti prometa;
 • poslove zaštite cesta;
 • prijedloge financijskih planova kao i financijska izvješća o realizaciji tih planova i programa,  i osiguranje sredstava za potrebe cesta;
 • vođenje evidencije (baza podataka) cesta, objekata, prometne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
 • prikupljanje podatka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja prometa;
 • poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoline;
 • vršenje javnih ovlaštenja proisteklih iz Zakona o cestama Federacije BiH.
Image
Kontakt forma