Kantonalna direkcija robnih rezervi

Direktor: Zoran Martinović

Kantonalna direkcija robnih rezervi organizovana je kao jedinstvena cjelina bez organizacionih jedinica.

Djelokrug rada

Kantonalna direkcija robnih rezervi je samostalna upravna organizacija koja djeluje u skladu sa Zakonom o robnim rezervama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:13/97.) i drugim zakonima i aktima.

Upravljanje robnim rezervama vrši Vlada Kantona, a  nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pogledu poslovanja robnim rezervama je Kantonalna direkcija.

Direkcija u skladu sa Zakonom vrši poslove koji se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanje roba, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje, korištenje robnih rezervi, poslovanje i finansiranje robnih rezervi, saradnju sa određenim kantonalnim organima uprave i drugim institucijama koje su nadležne za robne rezerve, kao i druge poslove određene zakonom.

U skladu sa članom 13. Zakona o robnim rezervama („Službene novine ZDK“, broj:13/97.), robne rezerve se mogu koristiti za:

  • obezbjeđenje minimalnih potreba stanovništva i privrede u uvjetima rata i neposredne ratne opasnosti;
  • obezbjeđenje minimalnih potreba stanovništva i privrede u uvjetima rata i neposredne ratne opasnosti;
  • intervencije na tržištu u uvjetima poremećaja u snabdjevanju stanovništva i privrede.
Image
Kontakt forma