Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Kontakt informacije

Trogodišnji plan rada Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.– 2027. godine-radna verzija

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

Trogodišnji plan rada Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina i nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Kantona i služi kao osnova za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka.

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od deset dana od dana objave na web stranici.

Trogodišnji plan rada Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godine možete preuzeti u prilogu.

ODRŽAN SASTANAK SA PRIJEVOZNICIMA KOJI IMAJU REGISTROVANE REDOVE VOŽNJE NA AUTOBUSNIM LINIJAMA U ZDK: POBOLJŠATI USLOVE U JAVNOM PRIJEVOZU

U prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, ministar Adnan Šabani danas je zajedno sa saradnicima održao sastanak kojem su prisustvovali svi prijevoznici koji imaju registrovane redove vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku su razmatrani problemi sa kojima se susreću prijevoznici i putnici sa području ZDK-a u javnom linijskom prijevozu.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni konstatovano je da nisu u potpunosti zadovoljene potrebe putnika niti interesi prijevoznika bez obzira na veliku pokrivenost kantona registrovanim redovima vožnje.

S tim u vezi donesen je zaključak da prijevoznici "za redove vožnje koje trenutno ne održavaju i nenamjeravaju odmah otpočeti održavati" najdalje do 01.03.2024. godine dostave zahtjev ovom ministarstvu za njihovo brisanje iz Registra redova vožnje kantonalnih autobusnih linija.

Nakon provedenih aktivnosti po ovom zaključku, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline će zajedno sa prijevoznicima nastaviti aktivno raditi na iznalaženju rješenja za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.  

Očekuje se da će ove aktivnosti pridonijeti stvaranju učinkovitijeg sistema javnog prijevoza unutar ZDK-a, a ovo ministarstvo će nastaviti aktivno raditi na unapređenju ovog ključnog segmenta života građana.

Press služba ZDK

Vijesti iz oblasti rada ministarstva

Image
Kontakt forma