Ministarstvo za privredu

Kontakt informacije

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godina

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) propisana je obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona je dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Osnova za izradu Trogodišnjeg plana rada Ministarstva za privredu za period 2025.-2027. godina bile su Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2025. – 2027. godinu čiji je prilog Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2025. – 2027. godina (Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-24-2241/24 od 02.02.2024. godine).

Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i davanja komentara i preporuka.

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  u roku od deset dana od dana objave na web stranici.

Trogodišnji plan rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godina možete preuzeti u prilogu.

Vijesti iz oblasti rada ministarstva

Image
Kontakt forma