Ministarstvo za boračka pitanja

Kontakt informacije

Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. g.

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji jasno definira nadležnosti, strateške ciljeve, prioritete i mjere iz djelokruga boračko-invalidske zaštite. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Trogodišnji plan rada Ministarstva donesen je u skladu sa Smjernicama za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godine koje su usvojene Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-24-2241/24 od 02.02.2024. godine.

 

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, radna verzija trogodišnjeg plana rada objavljuje se na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i davanja komentara i preporuka.

Slijedom navedenog, Ministarstvo objavljuje nacrt Trogodišnjeg plana rada Ministarstva, na koji se mogu dati komentari i preporuke u roku od 10 dana od dana objave na web stranici Kantona, na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godine možete preuzeti u prilogu.

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2024.-2026. GODINE

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji jasno definira nadležnosti, strateške ciljeve, prioritete i mjere iz djelokruga boračko-invalidske zaštite. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Trogodišnji plan rada Ministarstva donesen je u skladu sa Smjernicama za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godine koje su usvojene Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-2120/23 od 09.02.2023. godine.

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, radna verzija trogodišnjeg plana rada objavljuje se na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i davanja komentara i preporuka.

Slijedom navedenog, Ministarstvo objavljuje nacrt Trogodišnjeg plana rada Ministarstva, na koji se mogu dati komentari i preporuke u roku od 10 dana od dana objave na web stranici Kantona, na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godine možete preuzeti u prilogu.

NACRT TROGODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji jasno definira nadležnosti, strateške ciljeve, prioritete i mjere iz djelokruga boračko-invalidske zaštite. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Trogodišnji plan rada Ministarstva donesen je u skladu sa Smjernicama za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godine koje su usvojene Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-1788/22 od 04.02.2022. godine.

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, radna verzija trogodišnjeg plana rada objavljuje se na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i davanja komentara i preporuka.
Slijedom navedenog, Ministarstvo objavljuje nacrt Trogodišnjeg plana rada Ministarstva, na koji se mogu dati komentari i preporuke u roku od 10 dana od dana objave na web stranici Kantona, na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godine možete preuzeti u prilogu.

Vijesti iz oblasti rada ministarstva

Image
Kontakt forma