121. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

14 Sep 2021
1536 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 121. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 16.09.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 120. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.09.2021. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce;
 7. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica;
 8. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članovima njihovih porodica u banjsko- klimatskim lječilištima;
 9. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja za vrijeme nezaposlenosti;
 10. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica;
 11. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članovima njihovih porodica;
 12. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica;
 13. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članavima njihovih porodica;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju za 2021. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2021. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o ustupanju stalnih sredstava u obliku prava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za socijalno zbrinjavanje zaposlenika Skupštine Okruga Zenica, na ime uplate obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO, radi uvezivanja radnog staža;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Orlić Muneveri, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Azri, iz Kaknja,  kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovane;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vražić Muhamedu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zahirović Sukejni, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovane;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Esadu, iz Vareša, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog;

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma