51. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.02.2012.godine

10 Feb 2012
19039 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 49. sjednice i nastavka 49. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 26.01.2012. godine i 01.02.2012. godine, i 50. sjednice održane 02.02.2012. godine;
 2. Usmeni izvještaj o situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona u uslovima proglašenja prirodne nepogode na području Federacije BiH;
 3. Prijedlog Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o donošenju;
 4. Prijedlog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Informacija o ocjeni rada državnih službenika i namještenika u skladu sa važećim propisima Zeničko-dobojskog kantona i Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative Almedina Aliefendića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, u vezi izrade Informacije o implementaciji Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01-31.03.2012. godine;
 8. Prijedlog Odluke o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2011. godini „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“ razdjel 18-Ministarstva za privredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500;
 10. Informacija o planskim postavkama i vršenju planskog prorjeđivanja u šumama na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Zmajeva vrela“ u općini Zenica sa privrednog društva „AZ-EN Petrol“ d.o.o. Tešanj na privredno društvo „Zmajeva vrela“ d.o.o. Tešanj;
 12. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;
 13. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2011. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za isplatu sredstava sa razdjela 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, druga rata za 2012. godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Romano centro“ iz Zenice na ime finansijske podrške studentici Pravnog fakulteta, pripadnici romske populacije;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o Zenica na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2011. godini i štampanja lista „Ze-do sport“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku muzičkih instrumenata;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći i podrške porodiljama koje su na dan 01.01.2012. godine rodile novorođenče u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 19. Izvještaj o radu za period januar-decembar 2011. godine Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke i nadogradnje postojeće opreme u sali 301 za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja za 2012. godinu utvrđenih u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, sa pozicija "Grantovi pojedincima" i "Grantovi neprofitnim organizacijama";
 22. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva zdravstva da sačini Listu esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Lista esencijalnih lijekova);
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2012. godinu utvrđenih u razdjelu 22, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija "Transfer za smještaj studenata u studentske centre";

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma