Evidencija prijava korupcije i drugih nepravilnosti

26 Apr 2021
2152 puta

01.04.2021. - Prijava korupcije u Domu zdravlja Olovo

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je 01.04.2021. godine putem pošte zaprimio anonimnu prijavu sumnje na korupciju i organizovani kriminal u Domu zdravlja Olovo.

Kako je prijava istovremeno dostavljena, između ostalog, Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadležnim tužilaštvima, Tim je navedenu prijavu dostavio nadležnom Ministarstvu zdravstva na postupanje.

20.03.2021. - Prijava kršenja ljudskih prava i sloboda u preduzeću Prevent Visoko d.o.o.

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je 20.03.2021. godine putem e-maila zaprimio prijavu u vezi sa, kako je navedeno, kršenjem ljudskih prava i sloboda u preduzeću Prevent Visoko d.o.o.  

Na online sastanku Tima, održanom 24.03.2021. godine, odlučeno je da se prijava proslijedi Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Postupajući po navedenoj prijavi, kantonalni inspektor rada nije utvrdio nepravilnosti koje se odnose na navode iz prijave, što je naveo i u svom inspekcijskom nalazu.

Prijava korupcije u preduzeću "MARKET-KOMERC" DD Zenica

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je posredstvom Ambasade SAD, zaprimio prijavu, kako je navedeno, kriminalnih i koruptivnih radnji u vezi sa otkupom dionica u preduzeću "MARKET-KOMERC" DD Zenica.

Na sastanku Tima, održanom 30.08.2021. godine, donesen je zaključak da se prijava proslijedi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Prijava na rad pravosuđa

Iz Ambasade SAD, Timu za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona, proslijeđena je prijava nepravilnosti u radu pravosuđa u Zenici.

Na sastanku Tima, održanom 30.08.2021. godine, odlučeno je da se prijava proslijedi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Prijava koruptivnih aktivnosti u KPZ ZT Zenica

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je posredstvom Ambasade SAD, zaprimio prijavu koruptivnih aktivnosti prilikom zapošljavanja i napredovanja službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica.

Na sastanku Tima, održanom 30.08.2021. godine, donesen je zaključak da se prijava proslijedi Ministarstvu pravde Federacije BiH.

Prijava sukoba interesa u Osnovnoj školi "21. Mart" Matuzići

Tokom augusta 2021. godine zaprimljena je anonimna prijava o mogućem postojanju sukoba interesa u Osnovnoj školi "21. Mart" Matuzići, Doboj Jug. Prijava je proslijeđena Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Inspekciji za obrazovanje i nauku na dalje postupanje.

Prijava korupcije u visokom obrazovanju

Putem kontakt forme na web stranici, Timu za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona dostavljena je anonimna prijava korupcije u vezi sa diplomama privatnih fakulteta za koje postoji sumnja da nisu akreditovani za rad. Prijava je proslijeđena na dalje postupanje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Inspekciji za obrazovanje i nauku, kao i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. 

 

Više iz kategorije: Prijavite korupciju »

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma