50. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.02.2012.godine

03 Feb 2012
18964 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certificiranja međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom, obrtničkoj radnji „S&M-P“ Kakanj;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na opravdanost realizacije projekta, koju je dala Studija o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na ležištu Karaula u općini Olovo;
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „H.I.H“ d.o.o. Živinice, za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na ležištu Karaula, k.č. 652/1 K.O. Drecelj, općina Olovo;
 4. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica;
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o obavezi ministarstava da podnesu izvještaje po Programima o utrošku sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu;
 11. Usmena informacija o aktivnostima u predmetima: „Visoko-Gas“ d.o.o. Visoko (napomena: sudska presuda dostavljena ministrima) i „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica (napomena: materijal u prilogu);
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za 20 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović Hajrudinu iz Visokog na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera zbog tragičnih smrti u porodici;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za Franjevačku gimnaziju“ za period januar-mart 2012. godine;
 16. Izvještaj o utrošenim sredstvima po Programu utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 17. Rješenje o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Rješenje imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o razrješavanju direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Zaključak o obavezama sekretara organa državne službe u vezi pripreme i dostave materijala za sjednicu Vlade;
 21. Usmena informacija o sporu pokrenutom od strane „rmk promet“ d.d. Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma