85. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.11.2020. godine

04 Jan 2021
11138 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 27. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.11.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 84. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.11.2020. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su proglašena Službom zaštite i spašavanja od požara u općinama, Gradu Visokom i Gradu Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o mirnom rješenju spora oko zaključenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobilogija;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja i servisiranja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja gama kamere proizvođača „Picker“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku Seta za rigidnu traheobronhoskopiju i ezofagoskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Gradu Zenica za sufinansiranje projekta izgradnje „Eko-kuće Smetovi“ Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Visoko” Visoko;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane Asocijacije XY Sarajevo;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Mevludinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Bosanski kulturni centar - Visoki“, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta „Škole i narodna zaostavština“;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2020. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma