82. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.10.2020. godine

03 Dec 2020
12348 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 81. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.10.2020. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o Metodologiji izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-133-1/20 od 28.10.2020. godine;
 4. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Strategija razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2024. godina, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Ekonomska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane grada Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 12. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT 8;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za period I-XII 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima voća sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za zasnivanje novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za sufinansiranje troškova implementacije Programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije za treći kvartal 2020. godine;
 19. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini i parohiji u Zenici za sufinansiranje Projekta „Obnova Pravoslavne kapele u mjestu Gradište kod Zenice“;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćatić Hidajeti iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje završetka krova stambenog objekta osobi sa invaliditetom koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Velispahić Majdi iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nastavku liječenja maloljetnog sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Doglod Šeherzudinu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nastavku liječenja maloljetne kćerke imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona sredstva, u svrhu sufinansiranja nabavke vozila za službene potrebe stručne službe ove organizacije;
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Dukat“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta izložbe „Zaštita bosanskih motiva, u povodu 25. novembra“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karić Vedadu, iz Zenice, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na svjetsko prvenstvo u biciklizmu;
 31. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu;
 32. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo za izgradnju Centra civilne zaštite na području Općine Olovo;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Zavidovići radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 36. Informacija o realizaciji Zaključka i izvršenju Sporazuma, o prijemu, skladištenju i raspodjeli prehrambenih artikala za potrebe boračke populacije u svrhu ublažavanja posljedica pandemije, sa Prijedlogom Zaključka;
 37. Prijedlog Zaključka o provođenju procedure ugovaranja zakupa kancelarija u poslovnoj zgradi „RMK promet“;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za nabavku Microsoft Office licenci – Office 365 Pro Plus paketa putem Microsoft Enterprise Agrement.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma