49. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.01.2012.godine i 01.02.2012.godine

26 Jan 2012
19108 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 48. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20.01.2012. godine;
 2. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu;
 3. Nacrt Zakona o zakupu stana sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, Udruženja taksista u Zeničko-dobojskog kantona kao predlagača;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora privrednog društva „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o Listi esencijanih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo u općino Olovo, broj: 02-18-23309/11 od od 01.09.2011. godine;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo u općino Olovo;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti;
 11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije direktora Agenicije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, reguliranom tijelu u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona kao odgovornog javnog službenika;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice za implementaciju projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-11769/11. od 29.04.2011. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Inicijativu Ismete Dervoz, poslanice u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u vezi izgradnje Muzeja savremene umjetnosti;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2011/12. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Izdavačkoj kući „Vrijeme“ iz Zenice na ime pokroviteljstva nad manifestacijom „Vrijeme sječanja“, posvećenoj stogodišnjici rođenja Fadila Imamovića;
 18. Prijedlog Zaključka o formiranju interresorne radne grupe sa ciljem rješavanja problematike sa kojom se susreću diplomirani socijalni pedagozi;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove broj: 14-34-33165-1/11 od 17.01.2012. godine;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma