Printaj ovu stranu

23. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

02 Okt 2019
7267 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 23. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 04.10.2019. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 27.09.2019. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Općinskog načelnika općine Maglaj, za davanje autentičnog tumačenja člana 9. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, po Inicijativi Općinskog vijeća Tešanj za izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih sredstava općini Tešanj za realizaciju projekta „Izgradnja vodovoda Raduša“, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na Općinu Breza prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na Općinu Kakanj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova;
 9. Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta na području općine Zavidovići „Rekonstrukcija puta Kamenica-Mitrovići-Mašice“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovne škole „21. mart” Matuzići, Doboj-Jug;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate Klubu „Čelik-Ze“ Zenica, za finansijsku pomoć u svrhu odlaska takmičara Sanina Orlića na svjetsko karate prvenstvo „ČILE 2019“;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida općine Maglaj, u svrhu pokrivanja dijela troškova učešća takmičarke Slišković Ljilje na međunarodnim takmičenjima u ronjenju na dah u Sloveniji i Srbiji u 2019. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zavidovići za sufinansiranje projekta rekonstrukcije spoljnih zidova objekta Parohijskog doma u Zavidovićima;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza, u svrhu izgradnje Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima općine Breza;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice, na ime organizacije dočeka Tuka Amela;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Tuka Amelu za osvojenu srebrenu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi;
 19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-34-16889-4/16 od 05.09.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirza Ganić