Printaj ovu stranu

21. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

16 Sep 2019
7582 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 21. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 18.09.2019. godine (srijeda) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 06.09.2019. godine;
 2. Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, po Inicijativi Omera Škalje, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru-Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline, po Inicijativi Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za donošenje Odluke o zabrani nabavke, prodaje i besplatnog uručivanja građanima plastičnih flaša, kao i korištenje istih;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline, po Inicijativi Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“;
 7. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar-juni 2019. godine Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni 2019. godine u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj, uplaćena od strane BH Telecom DD Sarajevo;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj, uplaćena od strane Tvornica cementa d.d. Kakanj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj, uplaćena od strane općine Kakanj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Kulin Ban“ Visoko, uplaćena od strane Raiffeisen bank BiH DD Sarajevo;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići iz Zavidovića u svrhu odigravanja utakmice Challenge Cup-a u Izraelu, u 2019. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Krivaja“ Zavidovići iz Zavidovića u svrhu organizacije V. međunarodnog seniorskog odbojkaškog turnira „Zavidovići Open 2019“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi klubu „Rudar“ Zenica iz Zenice za finansijsku pomoć u svrhu pokrivanja dijela troškova organizacije Internacionalnog ragbi turnira „RUDAR TENs“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Taekwondo clubu Bosna Breza“ iz Breze za sufinansiranje kotizacije i redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Bosna“ Maglaj za sufinansiranje učešća na međunarodnom i međuentitetskom takmičenju osnovaca u 2019 godini;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Uznesenja BDM Haljinići, Kakanj za pokrivanje dijela troškova kupovine kotla na biomasu-pelet za potrebe grijanja župne crkve;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Udruženju zdrav život“, za sufinansiranje organizacije „Rukometnog inkluzivnog kampa HTC Vlašić 2019“;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava vodnih nakanda za 2019. godinu;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Velić Tufiku iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera u svrhu sufinansiranja troškova stambenog zbinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine premije za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zenica, Kantonalnog suda Zenica, Oćinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, uposlenika u obrazovanju i Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Mirnes Bašić