Printaj ovu stranu

20. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

04 Sep 2019
7597 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 20. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 06.09.2019. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.08.2019. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o opredjeljenju sredstava za realizaciju projekta „Rekonstrukcija I faze lokalne ceste Zenica-Babino-Arnauti“;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Općine Kakanj;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Općine Kakanj;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Judo klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice, za sufinansiranje odlaska i učešća na međunarodnim Judo prvenstvima u Bosni i Hercegovini u 2019 godini;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Gajdić Senadu, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja, u svrhu sufinansiranja troškova liječenja - ugradnja cardioverter-defribilator/pace maker dvokomorni;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Habibi iz Žepča, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje nabavke ortoze za hodanje;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skomorac Zerini, članici Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Zenica, za osvojeno drugo mjesto na Grand Prixu 2019 u Novom Sadu.

 

PREMIJER
Mirza Ganić