18. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.08.2019. godine

30 Avg 2019
13708 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 01.08.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.08.2019. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Doboj Jug radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 6. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama sa pripadajućom opremom za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih i gradske službe civilne zaštite;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I-VI 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u plastenicima i staklenicima na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometnoj-uslužnoj zadruzi „Bios“ p.o. Visoko, na ime podrške za proizvodnju presadnica povrća na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Maglaj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju i ulici Zenička bb“, „Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova“, „Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova“ i „Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda „Stijena“, „Šljuka“ i „Korito“ u MZ Čobe“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini, na relaciji „Lijevča-Gostović (škola)-Lijevča“ i za osiguranje trajnog prevoza na relaciji „Kučice-Gostović (škola)-Kučice“;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju strijelaca „20. Juni 92.“ Visoko, za sufinansiranje redovnih aktivnosti u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projekta „Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija u selu Rujnica, općina Zavidovići“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 17. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda-UNDP, za nastavak sufinansiranje projekta „Oporavak od poplava intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi“;
 18. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Izgradnja dijela saobraćajnice u naselju Podgora, dionica raskrsnica-Plošnik, općina Breza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 19. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Usora za saniranje šteta na stambenim objektima nakon poplava 2018. i 2019. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju programskih ciljeva i zadataka Saveza u 2019. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u Bijele Vode, općina Kakanj, kao pomoć za sanaciju štete prouzokovane požarom na poljoprivrednom dobru za uzgoj voća, a s ciljem stvaranja uslova održivog povratka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heco Mirsadu iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja u inostranstvu;
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, a skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa na Sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinsniranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja programa organizacije i obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinasiranje doživotnog stambenog zbrinjavanja specifičnih slučajeva boračke populacije;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Kakanj za izgradnju Spomen obilježja Zlatnim ljiljanima općine Kakanj;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja - pokrivanje i uređenje platoa;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja 1992/1995 III faza projekta Spomen sobe sa nabavkom eksponata, uređenja prilaznih staza i rampe za invalidna lica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-Jug za sufinansiranje unutrašnjeg uređenja nekretnine/objekta Spomen sobe i prostorija boračkih udruženja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kulturno umjetničko društvo „Bulbul“ Breza, na ime finansijske podrške za dalji rad udruženja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma