Printaj ovu stranu

19. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

28 Avg 2019
7654 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 19. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 30.08.2019. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 23.08.2019. godine;
 2. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog odiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18 i 2/19);
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 6. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i izdvajanju dijela sredstava za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u fondu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, na poziciji - Nabavka opreme;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na poziciji– Rekonstrukcija i investiciono održavanje;
 9. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2019. godine;
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec avgust 2019. godine;
 11. Program utroška sredstava za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa razdjela 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „Nezavisnoj televiziji IC“ d.o.o. Kakanj za finansiranje produkcije informativno-edukativnog materijala radi promocije domaće poljoprivredne proizvodnje kroz poticaje za 2019. godinu;
 13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za prvo polugodište 2019. godine, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za subvencioniranje projekata komora i udruženja iz područja privrede;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Gradina“ Tešanj iz Tešnja, za finansijsku pomoć u svrhu pokrivanja dijela troškova odlaska košarkaških selekcija Košarkaškog kluba „Gradina“ Tešanj na Intersport Youth Basketball Festival u Mađarsku;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Mladost“ iz Žepča, za finansijsku pomoć u svrhu sufinansiranja dijela troškova prema Odbojkaškom savezu FBiH za učešće u Super ligi FBiH;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Bosna-TS“ Tešanj iz Tešnja, za sponzorstvo pri organizaciji međunarodnog memorijalnog rukometnog turnira „Fuad Prnjavorac - Fudo“ u 2019. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Klubu borilačkih sportova Tekvando akademija Tešanj“, za finansijsku pomoć u svrhu odlaska takmičarke Nadine Mehmedović na Evropsko juniorsko prvenstvo u Španiju u 2019. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Fudbalskom klubu „Mladost“ Župča iz Žepča, za finansijsku pomoć u svrhu organizacije i realizacije „24. memorijalnog turnira šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine“;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije redovnih aktivnosti;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Čelik 07“ Zenica iz Zenice, za finansijsku podršku u svrhu realizacije redovnih aktivnosti i pokrivanja dijela troškova odlaska na finalnu utakmicu Evropskog prvenstva u sjedećoj odbojci u Mađarsku;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Općine Breza, za sufinansiranje dijela troškova odlaska na VI. Međunarodne sportske igre osoba sa invaliditetom „Beograd Open 2019“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Zenica“ iz Zenice, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije projekta „Talenat nema granica“ u 2019. godini;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Klen“ Usora iz Usore, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije projekta „Mala škola ribolova“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa Zavidovići za pokrivanje dijela troškova uređenja sanitarnih prostorija u župi;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju teatarsko-edukativna asocijacija “Tea” iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova izvedbe monodrame “Čoek na dvije noge”, autora Nedžiba Smajlovića;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Forum građana Zenica, za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Od Kulina bana i dobrijeh dana”;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke „Breza 304“ iz Breze, na ime finansijske pomoći u svrhu pokrivanja dijela troškova odlaska u međunarodni trening kamp na pripreme u grad Zonguldak u Turskoj;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena oboljelih i liječenih od tumora dojki i drugih tumora „Budućnost - ZA“ iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera;
 34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/15; 7/15; 12/15 i 6/18).

 

PREMIJER
Mirza Ganić