17. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.08.2019. godine

28 Avg 2019
12989 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za period januar - juni 2019.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Žepče, prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Vodovod u MZ Osova (sjeverni dio), faza I“ i „Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta Biljevina i Delići u MZ Željezno Polje“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Vareš prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, III faza“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Usora prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak“ i „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Kakanj prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic“, „Dovršenje vodovoda Brus“, „Vodovod Varalići, MZ Krševac“, „Izgradnja vodovoda Koprivnica-Banjevac“, „Izgradnja kanalizacije Papratnica, faza V“, „Izgradnja kanalizacije Obre-Polje“ i „Kanalizacioni sistem MZ Haljinići“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Zavidovići prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak“, „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak“ i „Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku jedne pumpe za vodu u sistemu vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog područja općine Olovo;
 10. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu zdravstva broj: 11-34-7085-11/17 od 07.08.2019. godine , sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 13. Izvještaj o upravnom rješavanju u 2018. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za prvo polugodište 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka u F BiH“, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za majke „Utjeha“ Zenica, na ime učešća u plaćanju troškova održanog okruglog stola povodom Dana Roma, na temu „Stanje socijalne zaštite Roma na području Zeničko-dobojskog kantona“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tahirović Harunu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje nabavke invalidskih kolica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kavazović Smajlu, iz Tešnja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje adaptacije stambenog prostora koji će koristiti njegova kćerka, osoba sa invaliditetom;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćehajić Nusretu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja porodice;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Prve osnovne škole“ Maglaj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 22. Prijedlog Zaključka o doobravanju sredstava Udruženju “Informatička olimpijada u Bosni i Hercegovini” iz Sarajeva, za pokrivanje dijela troškova odlaska učesnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona na međunarodnu informatičku olimpijadu;
 23. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 30.06.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Visoko“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za organizaciju Streljačkog turnira „Visoko 2019“;
 26. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 27. Prijedlog Zaključka vezan za rješavanje nadoknade štete uposlenicima Zeničko-dobojskog kantona, od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), invaliditeta ili smrti, za period u kojem nije postojao zaključen ugovor za kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko – dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme (računara i računarske opreme, namještaja, grejnih i rashladnih tijela, vozila, telefona i ostale opreme), za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na općinu Doboj-Jug prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovodne mreže u Industrijskoj zoni Mravići“, „Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine“ i „Izgradnja ostatka sekundarne kanalizacione mreže" za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na općinu Olovo prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja distributivne vodovodne mreže sa grupnim vodomjernim oknima za naselja Pušino Polje i Bare, MZ Dugandžići“ i „Izgradnja rezervoara "Vranješevac" od 50 m3 u naselju Čuništa“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma