15. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.07.2019. godine

28 Avg 2019
12965 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.07.2019. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor (regres) za 2019. godinu;
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o izvršenoj analizi općih eliminatornih uslova za dodjelu koncesija Ministarstva za privredu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period juli-septembar 2019. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u II kvartalu 2019. godine; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Općini Vareš, na ime sufinansiranja manifestacije „Pekijada-Oćevija 2019“;
 8. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja u 2019. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna muzička škola Zenica uplaćena od strane BH Telecom dd Sarajevo;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kengur“ Zenica iz Zenice za sufinansiranje organizacije 21. međunarodnog košarkaškog turnira za mlade „Kengur kup 2019“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu Orlovik Žepče iz Žepča za sufinansiranje Kotizacije za takmičarsku sezonu 2019/2020;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Žepče“ iz Žepča za finansijsku pomoć svrhu „Obilježavanja 100. obljetnice kluba NK Žepče“ u 2019. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Tošk“ Tešanj iz Tešnja, za sufinansiranje Kotizacije za takmičarsku sezonu u 2019. godini;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Kakanj za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 20. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobaravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, osiguranih u skladu sa Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica za period IV-VI mjesec 2019.godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Žabljak iz Usore, kao podrška u organizaciji 23. dječijeg glazbenog festivala „Mladost protiv ovisnosti“ koja se održava u sklopu manifestacije „Srpanjski susreti 2019“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu, u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme, za potrebe Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma