Printaj ovu stranu

16. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

30 Jul 2019
8045 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 16. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.08.2019. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 25.07.2019. godine;
 2. Informacija o obavezama Zeničko-dobojskog kantona iz procesa evropskih integracija, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata obnove infrastrukturnih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona s ciljem potpore povratku;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“ u općini Kakanj;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Gnijezdo“ iz Zenice, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji projekta “Youth United II“, u okviru kojeg će se organizovati ljetni kamp za djecu i mlade iz socijalno ugroženih porodica;
 6. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2019. godine;
 8. Izvještaj Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, sa Prijedlogom Odluke;
 9. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o zaduženju Službe za zajedničke poslove da izvrši prodaju rashodovanih i otpisanih vozila koja će se predati u skladište Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Zavidovići za sufinansiranje radova na dogradnji Centra za mentalno zdravlje;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju sa pozicije direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na lokalitetu „Trebačko brdo“, općina Tešanj;
 14. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 – Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „NUR“ Kakanj, iz Kaknja, za sufinansiranje odlaska kadetskog reprezentativca Bosne i Hercegovine Anesa Kovača na Balkansko i Evropsko prvenstvo koje će se održati u Rumuniji i Španiji u 2019. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „KA plus“ Kakanj, iz Kaknja, za sponzorstvo pri organizaciji II. noćne ulične utrke „Kakanj za 5“ u 2019. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize-Zenica“, iz Zenice, za finansijsku pomoć pri realizaciji „XVI. Državnih atletskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica 2019. godine“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Zona muzike, iz Zenice, za sufinansiranje organizacije Međunarodnog festivala muzičkog dokumentarnog filma u Zenici;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju žena Kovači, iz Zavidovića, na ime finansijske podrške za dalji rad Udruženja.

 

PREMIJER
Mirza Ganić