14. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.07.2019. godine

26 Jul 2019
14346 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.07.2019. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva zdravstva po Inicijativi Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, u vezi izmjena i dopuna Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Žepče za sufinansiranje nabavke vozila za prevoz dijaliznih pacijenata;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I-VI 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka sa koncesionarom „RKB-RUDNIK KREČNJAKA BREZA“ d.o.o. Breza;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Fondaciji „Osman-ef. Redžović“ Visoko, na ime sufinansiranja Projekta „Obnova centralne kule na srednjevjekovnoj utvrdi;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na poziciji Tekući transfer za nabavku udžbenika, uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, uplaćena od strane organizacije World Vision Internacional;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj, uplaćena od strane organizacije World Vision Internacional;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „ Hamza Humo“ Zenica, uplaćena od strane Grada Zenice;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Monitoring tima za praćenje realizacije Strategije omladinske politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja, Mješovite srednje škole Zenica;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja, Mješovite srednje industrijske škole Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu paraolimpijskih sportova „Baton“ Zenica iz Zenice, za organizaciju i realizaciju turnira u šahu za slijepe osobe u 2019. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Moske“ (Mladi u obrazovanju, sportu, kulturi i ekologiji) Visoko iz Visokog, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije projekta „X. Tradicionalna memorijalna sportsko-kulturno-obrazovna manifestacija Visoko 2019“ – „Sjećanje na 20. juni 1992“;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Tešanj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovoda Raduša“ i „Izgradnja vodovoda Džemilić-Planje“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hačimić Enesu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja-ugradnje dvokomornog ICD-a;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fahizi Selimović, udovi Zuhdije Selimovića, iz Turalića, općina Kakanj, na ime finansijske pomoći za socijalno zbrinjavanje porodice;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava povratničkoj MZ Branioci grada, općina Zavidovići, kao pomoć u sufinansiranju organizacije tradicionalnog Memorijalnog turnira Ridžali-Džebe, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Zavidovići;
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/19) i broj: 02-14-10942/19 od 04.07.2019. godine;
 25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju zaključivanja ugovora o načinu izmirenja naknada nastalih iz osnova adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Općinskog suda u Zenici s Gradom Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma