10. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.06.2019. godine

08 Jul 2019
15884 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 06.06.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.06.2019. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Zahtjevu Tanković Ermina direktora Javne ustanove Mješovita srednja škola Maglaj za Autentičnim tumačenjem člana 112. stav (3) Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi Općinskog vijeća i načelnika općine Tešanj za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi Općinskog suda Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2022. godine;
 8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u I kvartalu 2019. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Fondaciji „Osman-ef. Redžović“ Visoko, na ime sufinansiranja Projekta „Obnova centralne kule na srednjevjekovnoj utvrdi Čajangrad“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju zaključivanja Ugovora o načinu izmirenja naknada nastalih iz osnova adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Općinskog suda u Zenici s Gradom Zenica;
 14. Informacija o provedenoj reviziji upravljanja imovinom kod budžetskih korisnika iz oblasti srednjeg obrazovanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za formiranje interresorne Radne grupe za rješavanje pitanja vlasništva nad imovinom srednjih škola kao javnih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, grad Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja muzička škola Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Prva osnovna škola Maglaj;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola Maglaj;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“, Tešanj, na lični zahtjev;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje odlaska i učešća na takmičenje u sportskom ribolovu za osobe sa invaliditetom i veterane u Pisi, Italija;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Žepče“ iz Žepča za pokrivanje troškova organizacije XIV Memorijalnog šahovskog turnira „Anto Markanović“ Žepče 2019. godine;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Usora“ iz Usore za sufinansiranje organizacije „Karate Cup Usora 2019“;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruzi građana „Nogometni veterani“iz Usore za sufinansiranje odlaska na tradicionalni humanitarni turnir u Tulln, Republika Austrija;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „MC Tica“ iz Zenice za sufinansiranje projekta „Jubilarna motorijada povodom 25 godina rada“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za društveni razvoj “Cedra” iz Žepča za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Likovna kolonija-Žepče 2019”;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova realizacije programskih aktivnosti u 2019. godini;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Poljo Mirsadu iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje troškova nabavke ortopedskog pomagala za kćerku;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šojko Remziji iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova adaptacije kupatila za potrebe njenog supruga i sina, osoba s invaliditetom;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja sina Kozlić Selmana;
 40. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma