9. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

10 Jun 2019
8602 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 9. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 12.06.2019. godine (srijeda) u 1130 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 24.05.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.05.2019. godine;
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar- mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog katona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi Ermina Čehića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi Omera Škalje, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova sufinansiranja tri školska projekta u okviru realizacije Projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)", sa predstavnikom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP);
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, općina Visoko;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u tri grada Zavidovići, Žepče i Maglaj;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom savezu Zenica za sufinansiranje sudjelovanja klubova sa područja Zeničko-dobojskog kantona u Košarkaškoj ligi mladih KS BiH;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate Klubu „Čelik Ze“ iz Zenice za finansijsku pomoć za odlazak na balkansko prvenstvo u Čačak, Srbija;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu osoba s invaliditetom „Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje sudjelovanja dvije natjecateljice na Međunarodnom Kupu u Osijeku;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Stolnoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za sufinansiranje troškova organizacije pojedinačnog prvenstva BiH u stolnom tenisu za seniore/seniorke;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kengur“ Zenica iz Zenica za pokrivanje troškova odlaska na završnicu Sport kluba lige Regiona, Basket 4 kids u Sežanu, Slovenija;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijsku stanicu Breza, donacija Općine Breza;
 21. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „Kamenica“, na području Općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2019/2020. godinu;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj u svrhu sufinansiranja organizacije 15. Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2019;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ u Službi za radiologiju;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko-finansijske poslove;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja transfuzijskog informacionog sistema Renovatio;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja laboratorijskog informacionog sistema RGB Analysis;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja informacionog sistema RGB Anlysis-Mikrobiologija;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje CT aparata Somatom Emotion 6 RTP u Službi za onkologiju i radioterapiju;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za preventivno i korektivno održavanje gamma kamere „Picker“;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje liftovskih postrojenja;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Zenica za sufinansiranje nabavke ultrazvučnog aparata i dentalnog RTG aparata;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Olovo za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suadu Jusiću iz Visokog, za pomoć pri realizaciji štampe i promocije knjige;
 36. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općinama usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane obilnim kišnim padavinama;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Medžlisu Islamske zajednice Visoko radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 38. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje četiri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih službi civilne zaštite općina Olovo, Zavidovići, Tešanj i Žepče;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona, dobrovoljnom vatrogasnom društvu-Službi zaštite i spašavanja od požara, Kantonalnoj Službi za spašavanje sa visina i Kantonalnoj Službi za spašavanje na vodi i pod vodom.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma