7. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

27 Maj 2019
8629 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 7. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 29.05.2019. godine (srijeda) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.–2022. godine;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, doneseno po zahtjevu JP „Tržnica“ Zenica za Autentičnim tumačenjem člana 85. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 10. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-34-6734/19 od 26.04.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;

 

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MAJ 2019. godine;
 2. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Osnovna škola „Hasan Kikić” Tetovo Zenica;
 3. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Grad Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta Javno-privatnog partnerstva “Izgradnja show-room i trening centra u Kampusu Univerziteta u Zenici”;
 6. Uredba o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava kao pomoć od značaja za rad javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu januar – decembar 2019. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ Zenica za nastavak implementacije projekta “Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” za period januar-decembar 2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za jednokratne i privremene novčane pomoći za finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera putem javnih ustanova centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nadogradnju linearnog akceleratora (MK4 i sistem za planiranje) za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku endoskopske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku operacionog stola za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku ultrasoničnog aspiratora CUSA za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku defibrilatora i infuzomata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za radove na održavanju infrastrukture za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnih dijelova za medicinsku opremu i sanitetsko vozilo za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Planom javnih nabavki za 2019. godinu;

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma