Pregled materijala sa 31. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 25.08.2011. godine

15 Sep 2011
13291 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2011. godine
 2. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za III. Kvartal 2011. godine
 3. Zaključak o vračanju na doradu tačka dnevnog reda Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o neposrednom učešću osigurnih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite
 4. Zaključak o vraćanju predlagaču tačke dnevnog reda  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta broj: 13/11 od 14.07.2011. godine, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine na razdjelu 21, Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“
 6. Zaključak o utvrđivanju dosljedne primjene Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 19/03 i 79/07) i Uputstva o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog Računa Trezora (JRT) („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 94/07)
 7. Zaključak o utvrđivanju obaveze budžetskih korisnika za postupanje prilikom utvrđivanja prijedloga zaključka o odobravanju sredstava neprofitnim organizacijama
 8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka na ležištu Dobrun-Dugandžići u općini Olovo, broj: 02-18-26936/10 od 30.09.2010. godine
 9. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Semić“ Visoko, vlasnika Semić Mahira, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 10. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Abitec Office sistemi“ d.o.o. Tešanj  na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008
 11. Zaključak o povlaćenju sa dnevnog reda Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu „SBA Comunications“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda         za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008
 12. Zaključak o vraćanju predlagaču tačke dnevnog reda  Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Društvo za promociju poslovnog okruženja „Biznis-monitor“ iz Zenice u svrhu sufinansiranja Projekta serijala radijskih emisija „Privredni vijesnik“
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Karahodžić Nurudinu iz Žepča, na ime pomoći za troškove liječenja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Mitrović Borisu iz Zenice, na ime pomoći za troškove liječenja supruge
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Čabrić Emiru iz Doboj-Juga za odbranu magistarskog rada
 16. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju projekata nevladinih organizacija koji se u skladu sa Programom utroška sredstava finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2011. godinu
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata sa područja Mjesne zajednice Rosulje, općina Visoko
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja šehidima i civilnim žrtvama rata u Mjesnoj zajednici Moševac, općina Maglaj
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja izgradnje Šehidske spomen-česme u Mjesnoj zajednici Stranjani, općina Zenica
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja za poginule borce-šehide Armije RBiH i civilne žrtve rata 1992-1995. godine sa područja Mjesne zajednice Bukva, općina Tešanj
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Žigić Emiri iz Zenice, kćerki poginulog branioca Žigić Emila, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja porodice
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Gradskom klubu vodenih sportova „Čelik“ iz Zenice na ime sufinansiranja organizacije Festival sportova na vodi „Čelikovo srce“
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Borac“ Tetovo iz Zenice na ime pomoći za adaptaciju stadiona i prostorija kluba, te nabavku sportske opreme
 24. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju „Omladinski klub Zenica zove“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za organizaciju Međunarodnog studentskog festivala „Zenica zove 2011“
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga na ime finansiranja XIX. Bajramskog koncerta koji će se održati u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona na ime finansijske pomoći za obilježavanje „Međunarodnog dana gluhih i nagluhih
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Atletskom klubu iz Zenice na ime nagrade za člana kluba Mesuda Pezera koji je osvojio dvije medalje
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Maglaj na ime pomoći za odlazak članova kluba na Svjetsko prvenstvo ribara u Boreto, Italiju
 29. Zaključak kojim se daje saglasnost Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo, Zenica, za zaključivanje ugovora sa privrednim društvom "Sanitacija" d.o.ol. Sarajevo, radi izvođenja poslova interventne preventivne sistematske dratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona
 30. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Fondaciji „Arheološki park: Bosanska piramida sunca” iz Sarajeva na ime pokroviteljstva nad održavanjem Druge međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida (ICBP 2011)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma