3. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

23 Apr 2019
8823 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 3. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.04.2019. godine (četvrtak) u 0800 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 10.04.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 16.04.2019. godine;
 3. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za period od 01.01. do 31.12.2018. godine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, sa prijedlogom mjera i Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 4. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, po zahtjevu JP „Tržnica“ Zenica za Autentičnim tumačenjem člana 85. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 7. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 8. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 10. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 11. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.);
 13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Zeničko-dobojskog kantona za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.);
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobjskog kantona;
 15. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva za nabavku građevina;
 17. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva za nabavku opreme;
 19. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i pravu, sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva, za rekonstrukciju krova zgrade Općinskog suda u Zavidovićima - Odjeljenje suda u Maglaju;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Kulin Ban“, općina Tešanj, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, općina Visoko, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, općina Visoko, donacija World Vision International;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Srednja tehnička škola“, općina Zavidovići, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“, Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Tehnička škola“, Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Srednja muzička škola“, Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju“, Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  – JU OŠ „Edhem Mulabdić“, Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“, Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u budžetu za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“, općina Kakanj, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 37. Prijedlog Odluke o utvrđivanju srednjih tržišnih cijena mineralnih resursa u 2019. godini;
 38. Prijedlog Odluke o postupku davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma