Pregled materijala sa 27. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.07. i 02.08.2011.godine

23 Avg 2011
12342 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2011. godine
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Krivaja-TMK“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom NEN-EN-ISO 14001-2004
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo, podružnica Tešanj na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2000
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Ivex“ d.o.o. Usora na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Rudstroj-ex“ d.o.o. Kakanj na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Elchy-tex“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001-2008
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Metal-as“ d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Brovis“ d.d. Visoko na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008
 10. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za realizaciju projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija za izradu Ribarske osnove za Ribolovno područje Zeničko-dobojskog kantona, na razdjelu 23, ekonomski kod 614619, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 11. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu Ribarske osnove za Ribolovno područje Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovodnog sistema Kakanj – pomoć općini u povratu kredita
 13. Rješenje o formiraju radne grupe za izradu Analize stanja u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom mjera za unapređenje postojećeg stanja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj kao pomoć u izgradnji stambenog objekta Selava Asmiru iz Tešnja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Avdić Enizu, povratniku u Ozimicu, općina Žepče, na ime izgradnje štale, sa ciljem podrške održivog povratka
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Marković Slavku, povratniku u Sjenokos, općina Vareš, na ime rekonstrukcije ratnim dejstvima oštećenog stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Kulalić Nuri iz Zenice kao pomoć od značaja za nabavku invalidskih kolica na električni pogon
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Talić Zihadu iz Kaknja na ime dijela troškova za liječenje supruge
 19. Zaključak o primanju na znanje Informacije u vezi smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima za period 2001-2010. godina
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Doboj na ime dijela troškova za izgradnju džamije u džematu Mravići
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Muzeju grada Zenica na ime dijela troškova za organizaciju koncerta Tradicionalna muzika Balkana, ansambla „Fugato“ iz Zenice
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Mahmutu Mujičić iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 70% V grupe, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Đemili Muhić iz Zenice, supruzi poginulog branioca Muhić Jasemina iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Aidi Beginović iz Zenice, supruzi poginulog branioca Mehe Beginović iz Teslića, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Ramizu Suljaković, ratnom vojnom invalidu II grupe sa 100% vojnog invaliditeta iz Maglaja, u svrhu dovršenja izgradnje kuće i osiguranja normalnih uslova za stanovanje porodice
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Emiru Mujanović, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu sanacije kuće i osiguranja normalnih uslova za stanovanje
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Rami Smajić, dermobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu sanacije kuće i osiguranja normalnih uslova za stanovanje
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Safeti Ibrekić iz Zenice, majci poginulog branioca Mušanović Safeta iz Zenice, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Almiru Bešić iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 80% IV grupe, u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Naidi Zekan iz Zenice, supruzi poginulog branioca Sakiba Zekan iz Jajca, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-kuće, kao dijela II faze gradnje spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata 1992.-1995.godine
 32. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne uprave civilne zaštite
 33. Zaključak o tekstu Prijedloga Zakona o koncesijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama resornih ministarstava

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma