178. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

19 Feb 2019
8876 puta

a osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 178. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 21.02.2019. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 177. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 05.02.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 32. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 14.02.2019. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju odgovora Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju odgovora Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 6. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Mišljenje Ministarstva zdravstva po prijedlogu Općinskog načelnika Vareš i Kluba vijećnika DF Vareš za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;
 11. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2018. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića za sufinansiranje organizacije Memorijalnog turnira „Vedad Muminović Vedo“;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ iz Žepča, za sufinansiranje nastupa na Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 u Aalborgu, u Danskoj, te Europskom prvenstvu za seniore u Guadalahari, u Španiji;
 14. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima, odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK o razrješenju sa pozicije direktora, zbog isteka mandata;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK o imenovanju vršioca dužnosti direktora;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime pomoći socijalno-intervenirajućeg karaktera za lica i/ili članove njihovih porodica za ublažavanje stanja socijalne potrebe;
 18. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za pripremu prijedloga propisa u oblasti zapošljavanja u skladu sa članom 2. stav 2) i 4) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 89/18);

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma