172. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.12.2018. godine

29 Jan 2019
19131 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 170. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 22.11.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 171. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 30.11.2018. godine;
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruzi poduzetnika i poslodavaca Općine Žepče u svrhu finansiranja aktivnosti na izgradnji infrastrukturalne podrške razvoju biznisa kroz uspostavu inkubatora;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku službenog vozila;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije i neškodljivog uklanjanja goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja pčelinjih društava (iz sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja);
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za otkup jagodičastog voća;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi finansiranja troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja (iz sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja prikupljenih od veterinarskih naknada);
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za dijagnostičku pretragu na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za unapređenje lovstva (sufinansiranje projekta „Prihvatilište za bolesnu i ozlijeđenu divljač“ i izgradnju šadrvana ispred lovačkog doma na Mahnjači) Udruženjima-Lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Nesko Prom“ d.o.o. Visoko na ime podrške za uzgoj brojlera;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za dijagnostičku pretragu na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu Kantonalne veterinarske inspekcije;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo u svrhu sufinansiranja sanacije rasvjete u školskoj sali JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja nabavke kotla za potrebe grijanja JU Osnovna škola „Begov Han“ Žepče;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja uređenja prilaza područnoj školi „Mrkotić“ JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Tehnička škola Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko, broj: 569/18, od 13.9.2018. godine, o ustupanju dijela zemljišta, a u skladu sa Mišljenjem Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: M-101/18, od 02.11.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova tehničke organizacije XXIV. Seniorskog prvenstva kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šahovskom klubu „MGM Farm“ iz Kaknja za sufinansiranje obaveza nastalih u radu;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Sv. Ane, Žabljak, Usora, za pokrivanje dijela troškova izgradnje podzide na mjesnom groblju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII 2018. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Srednja Omanjska, Općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju sanacije klizišta na lokalnom putu, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Usora;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tokalić Enazu, povratniku u Malu Trznu, Općina Žepče, na ime pomoći za izvođenje završnih radova na obnovi porodičnog stambenog objekta, devastiranog u toku ratnih dejstava, s ciljem potpore održivog povratka;
 40. Prijedlog Zaključka o nabavci usluga instalacije i održavanja antivirusne zaštite za 300 radnih mašina na period od tri godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma