176. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

22 Jan 2019
9228 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 176. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 24.01.2019. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 175. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 11.01.2019. godine;
  2. Verifikacija Zapisnika sa 31. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 16.01.2019. godine;
  3. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za period 01.01. do 31.07.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
  5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
  6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju na poziciju člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
  7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlozima Općinskog načelnika, Općinskog vijeća Vareš i Kluba vijećnika DF Vareš, vezanim za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
  8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ualaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2018. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
  9. Izvještaj o radu Kantonalnog upravnog inspektora za period januar-decembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
  10. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za crpljenje i zahvatanje izvorske vode i flaširanje iste na parceli označenoj kao k.č. 2873/1 u K.O. Donji Rakovac, Općina Maglaj;
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na proširenom istražno-eksploatacijskom prostoru ležišta,“Crkvice-Kamenolom”, K.O. Crkvice, Grad Zenica;
  12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU „Dom zdravlja“ Zenica da izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama: ambulanta porodične medicine Tetovo, KO SP-Gradišće i ambulanta porodične medicine Stranjani, KO SP-Stranjani, u skladu sa Odlukom UO JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-11884 od 30.10.2018. godine;
  13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ za period januar-mart 2019. godine;
  14. Izvještaj o utrošku sredstava sa razdjela 11 – Ured Premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 31.12.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;

 

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma