175. sjednica Vlade Zeničko-dobojskkog kantona

09 Jan 2019
9319 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 175. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 11.01.2019. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 174. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 26.12.2018. godine;
 2. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, predloženog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Plan aktivnosti i Plan finansiranja zaštićenog područja Spomenik prirode “Tajan” za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po prijedlogu Kluba vijećnika DF Vareš pod rednim brojem 10. od 05.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po prijedlogu Općinskog vijeća Vareš, broj: 01/1-247/18 od 06.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Zenica, broj: 1813/18, od 30.10.2018. godine o ustupanju dijela poslovnog prostora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za potrebe izgradnje ambulante porodične medicine Pojske;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Hemodijaliza” u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Konačne rang liste po Javnom pozivu za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 15. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Plana robnih rezervi za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma