Pregled materijala sa 26. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.07.2011.godine

09 Avg 2011
12172 puta
 1. Rješenje o izmjenama Rješenja o formiranju i imenovanju Radnih grupa za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja
 2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2011. Godine
 3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Operativnog Programa mjera socijalnog zbrinjavanja zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla za 2010. Godinu
 4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići
 5. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica
 6. Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Preporod-jučer, danas, sutra“
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Općoj biblioteci Tešanj na ime dijela troškova za objavljivanje knjige Siddik, autora Kemala Ljevakovića
 9. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice kao dio učešća Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju logoraša Žepče na ime pomoći za obilježavanje 16. godina od stradanja Srebreničana i posjete mjestima stradanja
 11. Zaključak o odobravanju sredstava NIP „Naša riječ“ Zenica na ime pomoći za realizaciju reportaže sa staze „Marš mira- trasa smrti do slobode“ i obilježavanja 16. godina od stradanja Srebreničana u Memorijalnom centru Potočari
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Avdić Jusufu, povratniku u Ozimicu, općina Žepče, na ime sanacije dijela kuće, sa ciljem prilagođavanja stambenih uslova posebnim potrebama
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Blagojević Miloradu, povratniku u Bistricu, općina Žepče, na ime sanacije dijela kuće, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime troškova za priključivanje stambenog objekta Bajić Sofije, povratnice u Donju Bočinju, općina Maglaj, na elektroenergetsku mrežu, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime troškova za priključivanje stambenog objekta Zekić Dušanke, povratnice u Donju Bočinju, općine Maglaj, na elektroenergetsku mrežu, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za    stanovanje
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Husagić Ismetu iz Zenice, na ime dijela troškova za otklanjanje arhitektonske barijere invalidnom licu
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Daštansko, općina Vareš, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u rekonstrukciji kapele na mjesnom groblju sela Višnjići i Daštansko, sa ciljem podrške održivog povratka
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana poljoprivrednih proizvođača „Behar“ Koraj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju podizanja voćnjaka, sa ciljem podrške održivog povratka
 19. Rješenje o razrješenju Islamović Muhameda dužnosti “direktora” u Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, zbog odlaska u penziju
 20. Rješenje o davanju ovlaštenja Havić Ibrahimu, državnom službeniku, da obavlja poslove i radne zadatke upražnjenog mjesta „direktor“ u Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, do okončanja postupka imenovanja
 21. Zaključak o potrebi formiranja Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona
 22. Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona
 23. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2011.godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma