Pregled materijala sa 24. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 07.07.2011.godine

20 Jul 2011
12374 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima.
 2. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini.
 3. Zaključak kojim se zadužuje Univerzitet u Zenici da u roku od pet dana, a najkasnije do 12.07.2011. godine, Vladi Zeničko-dobojskog kantona dostavi detaljnu analizu potrebnih sredstava za funkcionisanje Politehničkog  fakulteta u slijedećih pet godina, po svakoj godini pojedinačno, i prijedlog izvora finansiranja.
 4. Zaključak o vraćanju predlagaču na doradu  tačaka dnevnog reda:  Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu Univerziteta u Zenici u 2010. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2010. godinu, radi dopunematerijala nedostajućim izvještajima nadležnih organa o kontroli poslovanja.
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta preduzeću „ZUPČANIK“ d.o.o. Tešanj, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objeka.
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta „CONITA“ d.o.o. Tešanj, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat.
 7. Zaključak o odobravanju isplate sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu.
 8. Zaključak o odobravanju isplate sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera.
 9. Zaključak o odobravanju isplate sredstava na ime naknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja goveda zaraženih brucelozom i enzootskom leukozom.
 10. Odluka o visini naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora (regresa) za 2011. godinu.
 11. Zaključak o odobravanju zaključivanja Anexa broj 2. Ugovora o zakupu poslovnih prostorija od 15.11.2007. god. sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona
 12. Rješenje o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
 13. Zaključak o izmjeni Zaključka o uslovima korištenja i načinu plaćanja služenih mobilnih telefona, broj: 02-14-10775/09 od 16.04.2009. godine i 02-14-7963/11 od 17.03.2011. godine.
 14. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o uzrocima bolovanja policijskih službenika u vezi sa obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima.
 15. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu  troškova za kandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini.
 16. Zaključak o davanju saglasnosti Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru za izvođenje dijela nastave Stručnog studija računarstva u Žepču u akademskoj 2011/2012. godini.
 17. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu za 2011. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Sportsko i naučno-istraživačkom klubu „Atom“ iz Zavidovića na ime dijela troškova organizacije svečane sjednice i izložbe povodom trideset godina postojanja kluba.
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Džudo klub „Zenica“ na ime dijela troškova za učešće Burdalić Zejfe na Balkanskom prvenstvu u Makedoniji.
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana modno-plesnog kluba „Fashion“ Zenica na ime dijela troškova manifestacije „10. Zenica fashion weekend“.
 21. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ iz Zenice na ime dijela troškova za reportažu o manifestaciji „Dani Ajvatovice 2011“.
 22. Odluka o odobravanju sredstava za javne - humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona.
 23. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika, kao pomoć od značaja za realizaciju programskih ciljeva u 2011. godini.
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Mujezinović Arnesu, djetetu bez oba roditelja, poginulog branioca Mujezinović Dževada iz Zenice, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja.
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Sadinu i Emini Gračić, djeci poginulog branioca Gračić Jasmina iz Maglaja, u svrhu izgradnje kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja.
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Hođić Mariji, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida Hođić Sabahrudina iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice.
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Ribo Naili, supruzi poginulog branioca Ribo Midhata iz Zenice, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice.
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Džafić Ajiši, supruzi poginulog branioca Džafić Senada iz Zavidovića, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice.
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Osmanbegović Rukiji, supruzi poginulog branioca Osmanbegović Esada iz Maglaja, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice.
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Bombek Veri, supruzi poginulog branioca Bombek Darka iz Maglaja, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice.
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Julardžija Sadini, supruzi poginulog branioca Julardžija Vahidina iz Zenice, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice.
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Kićo Husniji, ocu poginulog branioca Kićo Almira iz Kaknja, u svrhu sanacije kuće usljed poplave i osiguranja normalnih uslova za stanovanje porodice.
 33. Zaključak o načinu pripreme i dostave materijala za sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
 34. Rješenje o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona.
 35. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva zdravstva
 36. Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva finansija
 37. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o  organizovanju iftara u organizaciji Ureda Premijera u mjesecu Ramazanu.
 38. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbor  JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Avdo Smajlović" Visoko
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Opštinskoj razvojnoj agenciji Rudo na ime dijela troškova projekta „Interkulturalni kamp Rudo-Strgačina 2011“

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma