160. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

11 Sep 2018
10673 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), sazivam 160. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 13.09.2018. godine (četvrtak) u 800 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 153. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.08.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 154. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.08.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 155. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.08.2018. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 156. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.08.2018. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja o usklađenosti Prostornog plana grada Zenice u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine.
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja o usklađenosti Prostornog plana općine Zavidovići u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja o usklađenosti Izmjena Prostornog plana općine Doboj Jug u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Prostornog plana općine Doboj Jug za period 2005-2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu, broj: 02-14-8782/18 od 24.05.2018. godine;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju regionalnog puta R 467 Olovo – Han Pijesak;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Usora radi izgradnje mosta na rijeci Usora;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 13. Prijedlog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2018. godine;
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 16. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 17. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2018. godine;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 19. Informacija o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2017. godini, sa Prijedlogom Zaključlka o prihvatanju;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za realizaciju projekta „Izgradnja vodovoda za naselje Kruševo, Prgoševo i Dolovi, općina Olovo“;
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sisgurnost hrane Zenica za projekte“;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje nabavke aprata za elektroence-falografiju (EEG) za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Teniskom klubu „Euronec“ iz Zenice za finansijsku podršku za održavanje Klupske lige;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Privrednom društvu za PTU “Pyrus” d.o.o. Zenica za sufinansiranje projekta štampanja 100 primjeraka Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018-2022. godina;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskoj udruzi Tik-tak 1988 iz Usore za sufinansiranje kulturno-sportske manifestacije „Veterani usorskog dekanata“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Odbojkaška akademija „Blok-Block out“ iz Zenice za pokroviteljstvo projekta „Mini volleyball BiH 2018“;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Auto-moto klubu „Ujedinjeni-United“ iz Žepčaza finansijsku pomoć u realizaciji dovršetka izgradnje prvog turističkog objekta u Žepču;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednica Jeleči-Filipovići, općina Usora, za sufinansiranje Kulturno-sportske manifestacije pod nazivom „Izgubi selo običaja nemoj“;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Durmić Murisu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Sifetu iz Zenice, RVI i roditelju djeteta sa invaliditetom I grupe, u svrhu kupovine stambenog objekta;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Novinsko-izdavačkom privrednom društvu „Naša riječ“ d.o.o. Zenica za pripremu i izdavanje specijalnog izdanja koje će biti objavljen i besplatno distribuiran tokom 25. Generalnog BH sajma ZEPS 2018;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Nogometni klub „Tempo-sport“ iz Zenice na ime finansijske pomoći za održavanje Memorijalnog turnira u pomen na nesretno nastradalog učenika Harisa Mujkića;

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma