153. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

01 Avg 2018
10404 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 153. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 03.08.2018. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 152. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 20.07.2018. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar – juni 2018. godine;
 3. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona 2013.-2017. godine;
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje projekata u MZ Željezno Polje, općina Žepče „Sanacija lokalnog puta u MZ Željezno Polje, dionica Lager-Močila“ i „Izgradnja rezervoara za vodu u naselju Šahmani“ s ciljem potpore povratku;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava u svrhu zbrinjavanja bivših radnika privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na realizaciju „Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini iz grant sredstava Vlade Zeničko-dobojskog kantona“;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Visoko kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje mldb. štićenika Kondžić E.;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Elvedinu kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje mldb. sina Anesa;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 14. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2018. godinu", za period I - VI godine;
 15. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-juni 2018. godine;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini za period januar-juni 2018. godine, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2018. godini za period januar-juni 2018. godine, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 02-14-7468/18 od 25.04.2018. godine;
 19. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, za period I–VI godine;
 20. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, za period I–VI godine;
 21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, za period I–VI  godine;
 22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hasan Kikić“ Solun, Olovo;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 29. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period I-VI 2018. godine, sa Prijedlogom Zakljuička;
 30. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti za nastavkom organizovanja i osiguranje privremenog dodatnog prevoza za JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za školsku 2018/2019. godinu;
 33. Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti za nastavkom organizovanja i osiguranje privremenog dodatnog prevoza za JU OŠ „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za školsku 2018/2019. godinu;
 34. Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti za nastavkom organizovanja i osiguranje privremenog dodatnog prevoza za JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za školsku 2018/2019. godinu;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Mladost“ iz Župče, Breza za finansijsku pomoć za održavanje 23. Memorijalnog turnira „Šehidima i poginulim sportistima Armije BiH“;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Start“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije trećeg kantonalnog taekwondo prvenstva;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bokserskom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje nastupa članova kluba za reprezentaciju BiH na XIV Internacionalnom turniru za mlade u boksu – MOSTAR 2018;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu općine Zavidovići za sufinanciranje projekta „Sport za sve – Recimo drogi, alkoholu, i kocki NE“
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih iz Zenice za sufinanciranje nastupa na turnirima u Tuzli i Baru;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Farisu, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halvadžić Elbisi, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrustić Amni, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Amri, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerović Enisi, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić Lejli, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sadiković Harisi, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Amaru, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog krivičnog prava u Hagu, Holandija;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “I ja BIH u Evropu” iz Tešnja na ime finansijske pomoći za održavanje memorijalnog susreta “Amir Čeliković Čela”;
 49. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2018. godine;
 50. Prijedlog Odluke o nabavci Microsoft Office licenci;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku Microsoft Office licenci;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma