125. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.12.2017.godine

16 Feb 2018
20740 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-13250 od 28.11.2017. godine, u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta (PRILOG 1.) u skladu sa Odlukom Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-13249 od 28.11.2017. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za zamjenu podnih obloga u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme i rezervnih dijelova za medicinsku opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o trajnom ustupanju stalnih sredstava Javnoj ustanovi Mješovita srednja industrijska škola u Zenici;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme u 2017. godini;
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative Ibrahima Plančića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o turističkim zajednicama u Zeničko-dobojskom kantonu;
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine dijabaza sa koncesionarom „LIBOS“ d.o.o. Žepče, broj: 02-18-10699/17 od 24.07.2017. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period januar-oktobar 2017. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o naknadi za rad članovima Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima voća i povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći u voćarskoj i plasteničkoj proizvodnji;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva za 2017. godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za uzgoj brojlera;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima u animalnoj proizvodnji za nerealizovane zahtjeve iz prethodne budžetske godine zbog adminstrativnih poteškoća;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izvršene usluge dijagnostičke pretrage pojave zaraznih i parazitarnih bolesti životinja po nalogu veterinarskog inspektora;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za podršku razvoju udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja divljači;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2017. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja zaraznih životinja;
 21. Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za projekte iz oblasti veterinarstva Instituta za zdravlje i sigurnost hrane za 2017. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu da može prihvatiti provedeni postupak javne nabavke za realizaciju projekta “Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safunđije, MZ Bukovlje”, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinansiranje sanacije oštećenja na stambenom objektu Merdić Ismeta iz Tešnja, nastalih usljed požara;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika i poljoprivrednih proizvođača “Ševarlije” Ševarlije, Grad Doboj;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Agrar Orahovica“ Orahovica, Grad Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime finansijske pomoći Telalović Mehmedu iz Nemile, Grad Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za kulturu Zavidovići za sufinansiranje projekta prikupljanja eksponata za Gradski muzej Zavidovići;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime plaćanja troškova prevoza studenata na Međunarodni Božićni turnir u Dubrovniku;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi sv. Josipa iz Zenice, na ime sufinanciranja organiziranja Božićnog turnira;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Streljačkom klubu osoba sa invaliditetom Maglaj, na ime sufinansiranja organiziranja turnira povodom dana civilnih žrtava rata Ze-do kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge „Rima-Pak“ d.o.o. Zenica;
 35. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2017. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o privremenom ustupanju na korištenje terenskog vozila Lada-Niva Općini Vareš;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Kantonalnoj službi za spašavanje sa visina i Kantonalnoj službi za spašavanje na vodi i pod vodom formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Breza iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Doboj Jug iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Kakanj iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Maglaj iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta na vjerskim objektima nastalih tokom prirodnih nesreća (olujnog vjetra);
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Olovo iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Tešanj iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Usora za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Usora iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Vareš za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Vareš iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Visoko iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Zavidovići iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Žepče iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma