122. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.12.2017.godine

05 Jan 2018
23227 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Frka Edinu, demobiliziranom braniocu iz Breze, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gurdić Beguni, udovici poginulog branioca Gurdić Fikreta iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja njene porodice;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Halilić Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Jašarević Almedini, demobiliziranoj braniteljici iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Keškić Emiri, udovici poginulog branioca Keškić Sabahudina iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nefić Aliji, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nefić Zijadu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Osmani Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Porča Demi, udovici poginulog branioca Porča Hidajeta iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sirotanović Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Solak Sabriji, demobiliziranom braniocu iz Breze, u za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šalaka Muameri, udovici poginulog branioca Šalaka Ferida iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Škrgić Nedžadu, ratnom vojnom invalidu 80% iz Breze, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dedić Nedimu, ratnom vojnom invalidu 80% -4. grupe iz Doboj-Juga u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mačković Džananu, demobiliziranom braniocu iz Doboj-Juga u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinović Amiru, demobiliziranom braniocu iz Doboj-Juga u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Begić Mehmedu, ratnom vojnom invalidu 100% iz Kaknja, za pomoć u stambenom zbrinjavanju;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čehajić Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čišija Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čobo Zijadu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Kaknja, za pomoć u stambenom zbrinjavanju;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju Sredstva Hekić Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husetović Adilu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovač Sejadu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovač Šabanu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovač Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Merdić Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bećirović Mehmedu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Begić Rami, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta zbog posljedica oštećenja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dunđer Draganu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Huseinbašić Đevahidu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muhić Benjaminu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muminović Vahidu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Suljaković Mevlidi, majci poginulog branioca iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ahmetspahić Salemu, ratnom vojnom invalidu-30% iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alispahić Zahidu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva sredstva Bešlija Behademu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Delić Šemsi, djetetu poginulog branioca iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Đulović Zakiru, ratnom vojnom invalidu 80% iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Glasić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karaga Safetu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kaknjašević Edhemu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Klis Šemsudinu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muhić Samidu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Olova u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muminović Zulferu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Selimović Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Smailhodžić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Višća Nihadu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Žunić Ibri, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Žunić Mehmedu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alić Muji, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alihodžić Edibu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bašić Salihi, udovici poginulog branioca iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bećirović Fahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Cerovac Adilu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na elektro i vodovodnu mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dizdarević Ismetu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hatkić Demiru, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husičić Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Huskić Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Imamović Salihu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Imamović Sulejmanu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Isić Nihadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kašibović Kemalu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kruško Fajzi, udovici poginulog branioca iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujkić Besimu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 65. Odobravaju se sredstva Omerbašić Ramizu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Tešnja u svrhu sufinansiranja legalizacije i završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Omić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Salkanović Sabahudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na vodovodnu mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Solo Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Turkeš Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Turkeš Nerminu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Turkeš Šefiku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bilkić Nedeljku, dobitniku najvećeg ratnog priznanja iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čupić Ivi, ratnom vojnom invalidu 20% iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Grujo Ivi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Jelić Ivi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovačević Ivi, udovici poginulog branioca Kovačevića Marka iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pranjić Vinku, ratnom vojnom invalidu 20% iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Suvala Ivi, dobitniku najvećeg ratnog priznanja iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šimunović Mariu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ahmedović Mirzi, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bešić Izetu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dodik Krunoslavu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Vareša, za izgradnju kupatila i priključka vode na stambeni objekat sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hršumović Muhamedu, demobiliziranom braniocu i licu u stanju socijalne potrebe iz Vareša, sa transfera Ministarstva za boračka pitanja i transfera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja njegove porodice;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Islamović Edinu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehmedović Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Numić Mensudinu, ratnom vojnom invalidu 90% iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta - priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Žutić Emiru, ratnom vojnom invalidu 60% iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta - priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Brkić Sejdi, udovici poginulog branioca iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dedić Refiku, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Džafić Nurfeti, demobiliziranoj braniteljici iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Halilović Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karavdić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu sanacije, adaptacije i prilagođavanja stambenog objekta zbog bolesti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Omanović Hasanu, demobiliziranom branitelju iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pinjić Elvedini, udovici demobiliziranog branioca iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Purišević Dževadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na vodovodnu i elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Stovrag Feridu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Uzunalić Muberi, udovici demobiliziranog branioca iz Visokog u svrhu sufinasiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Zerdo Adnanu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na vodovodnu i elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Zerdo Husejinu, ratnom vojnom invalidu 90% -3.grupe iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Aličić Zuhri, udovici ratnog vojnog invalida 70% iz Zavidovića u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bešić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 102. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bjelkić Šemsi, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bošnjaković Mensudu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bukvić Izetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Buljubašić Kasimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 106. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ćatić Ibrahimu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ćatić Memi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 108. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Džinić Ramizu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 109. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Faljić Hakiji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 110. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Garić Sabiri, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 111. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gluhić Emiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 112. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hamzić Asimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 113. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hodžić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hodžić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 115. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Joldić Mersudu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kapetanović Sifi, udovici demobiliziranog branioca iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karahasanović Mehi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mahmić Salimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Marušić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 120. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mrkonjić Mustafi i Mrkonjić Mugdimu, demobiliziranim braniocima iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 121. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muharemović Semizu, ratnom vojnom invalidu 100 %-II grupe iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 122. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujanović Eni, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu završetka izgradnje kupljenog individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 123. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mulahusić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 124. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Salkić Đulagi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u iznosu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 125. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Salkić Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 126. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sendić Ismetu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 127. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alić Nefisu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu završetka gradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 128. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Heganović Asimu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 129. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kadrić Mirsadu, demobiliziranom branitelju iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja sufinansiranjem izdavanja dozvole za gradnju i legalizaciju stambenog objekta;
 130. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva sredstva Kahrić Sejidu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 131. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karić Ibri, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja sufinanciranje legalizacije stambenog objekta;
 132. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kozlić Aliji, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 133. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mahmić Zehrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 134. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehić Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 135. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujčinović Nusretu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 136. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pribišić Mirzeti, udovici poginulog branioca iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 137. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šišman Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 138. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Vrčić Smaji, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 139. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ahmetović Husejinu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 140. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bekić Antonu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 141. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Duspara Anti, ratnom vojnom invalidu 40 % iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 142. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Filipović Ivici, ratnom vojnom invalidu 50% iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 143. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gavić Iliji, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 144. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Krehmić Enizu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 145. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Marković Miroslavu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 146. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Purak Huseinu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 147. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Stipić Ivici, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 148. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šumić Mladenu, 70% ratnom vojnom invalidu iz Žepča, za kupovinu stambenog objekta u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 149. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Travančić Zoranu, ratnom vojnom invalidu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 150. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Tubak Iliji, ratnom vojnom invalidu 50% iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 151. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Zrno Marku, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješavanja stambenog pitanja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma